Homo floresienis var forntida människor som levde mellan 100 000 och 50 000 år sedan. Vuxna var bara tre och en halv fot långa och deras hjärnor var ungefär en tredjedel av vår egen storlek, ungefär storleken på en schimpans hjärna.

På grund av deras lilla storlek döpte forskare de ovanliga fynden till Hobbits.

Upptäckten består av endast sex små tänder och ett fragment av en liten underkäke, men forskare säger att det är tillräckligt för att föreslå att fossilen tillhör en direkt förfader till hobbitarna.

En teori hävdar att hobbitarna kan ha anlänt till ön från Java efter att ha spolats ut till havs av en tsunami.

Fossilen inkluderade några små tänder samt en bit av underkäken.

Över tid kan de ha krympt på sin nya ö hem – ett märkligt men vanligt fenomen som kallas ö-dvärgras.

Detta beror på en rad faktorer, från begränsade matkällor till brist på rovdjur att försvara sig mot.

Andra forskare tror att fossilen tillhörde anatomiskt moderna människor som led av någon typ av störning som ledde till extrem dvärgväxt. Mikrocefali och Downs syndrom har båda föreslagits.

Men den nya upptäckten tyder på annat – hobbitar som hamnade på ön verkade trotsa traditionell evolution och tillväxt.