Stonehenge

I fallet med Stonehenge, en samling uråldriga stenar på ett fält i södra England, är inte mysteriet i första hand hur det byggdes. Frågan är varför. Och av vem. Och i vilket syfte. Solen stiger exakt mellan två av ”pelarna” och det är knappast någon slump. Många tror därför att stark magi är hemligheten, och att platsen hyser övernaturliga krafter. Numera är platsen inhägnad. Men innan dess, 1971, bestämde ett gäng ungdomar sig för att övernatta på den magiska platsen. Trots att lokalbefolkningen varnat dem för att stenarna ”inte skulle utmanas” gjorde de upp eld precis i mitten av dem. En bonde i närheten såg dem och ringde polisen, men när de kom dit hade en fruktansvärd åskstorm brutit ut. Två blixtar slog ned i stenarna. Hjärtskärande skrik hördes från ungdomarna, sen blev allt plötsligt tyst. Allt som fanns kvar var resterna av elden och några sovsäckar. Var ungdomarna finns vet, som lokalbefolkningen säger, ”förmodligen bara stenarna”…

En av Englands största sevärdheter, Stonehenge, är beläget på ett fält 12 kilometer nordväst om staden Salisbury. Stonehenge består av höga stenpelare som är resta i en ring med överliggande stenblock. Detta gör att monumentet ser ut att bestå av portaler.

Byggdes under lång tid

Monumentet uppfördes i tre etapper mellan ca 3100 och 1600 f.Kr, i övergången mellan yngre stenåldern och äldre bronsåldern.

Stonehenge är huvudsakligen byggt av sandsten från ett stenbrott över 30 kilometer norrut.

Stonehenge består av två cirklar, som omger två serier av stående stenar i form av hästskor. Runt detta monument finns ett dike, och på insidan en regelbunden cirkel av 56 hål. Dessa kallas för Aubreyhålen efter dess upptäckare John Aubrey, som fann hålen på 1600-talet.

Inuti stencirklarna finns en altarsten, och utanför diket står i öster ”The Heel stone”, eller Solstenen…

 

Byggandet av Stonehenge

Redan för 3 000-4000 år sedan hade Stonehenges byggmästare utvecklat tekniker för att resa de upp till 45 ton tunga stenblocken.

Varje stenblock restes genom att man knuffade ner ena ändan av det i ett dike. Därefter pallade man upp blocket och lyfte andra ändan med hävstänger. Till sist drogs stenen på plats med rep medan diket fylldes igen.

Överliggarna lyftes upp en bit med hävstänger så att det gick att bygga en plattform av timmer under dem. På det sättet lyftes varje överliggare stegvis tills den försiktigt kunde skjutas ut ovanpå de resta stenarna.

Under den andra etappen tillkom den dubbla Blåstenscirkeln. Den är byggd av en särskilt utvald bergart från Pembroke Rocks i Wales, omkring 30 kilometer från Stonehenge.

En förhistorisk kultplats

Man vet inte med säkerhet syftet bakom detta enorma byggnadsverk. Forskarna är emellertid tämligen överens om att stenarna i byggnadens centrum en gång i tiden har utgjort ett förhistoriskt tempel av något slag. Dessutom finns det ett samband mellan Stonehenge och midsommarsolen. Stonehenge tycks vara avsett att ta emot midsommarsolståndets första strålar, som just passerat the Heel stone.

Användes för astronomiska beräkningar

Förmodligen utgjorde Stonehenge ett astronomiskt observatorium och en kalender som dåtidens jordbrukare hade praktisk nytta av.

Tack vare de olika stenarnas placering samt de 56 Aubreyhålen hade dåtidens människor en almanacka för hela året som prickade in årets längsta dag och midvintersolnedgången. Dessutom kunde man förutsäga sol- och månförmörkelse.