Mokele-Mbembe är en legendarisk varelse som sägs bo i träskmarkerna och avlägsna regionerna i Kongobäckenet i centrala Afrika. Varelsen beskrivs som en stor dinosaurieliknande djur med en lång hals och svans, och ibland avbildad med en ensam horn eller kam på huvudet.

Legenderna om Mokele-Mbembe har förts vidare i generationer bland de lokala folken i regionen och har fått internationell uppmärksamhet bland kryptozoologer och äventyrare som söker bevisa existensen av denna undflyende varelse.

Flera expeditioner har organiserats under åren för att söka efter bevis på Mokele-Mbembes existens, men hittills har inga konkreta bevis framställts. Vissa har påstått sig ha hört dess distinkta rytande eller bevittnat dess fotspår, medan andra har föreslagit att varelsen kan vara en överlevande medlem av sauropod-dinosauriefamiljen, tros ha dött ut för miljontals år sedan.

Det finns inga pålitliga bevis på att någon har sett Mokele-Mbembe. Trots flera expeditioner och sökningar har ingen konkret bevisning på dess existens framkommit. Vissa människor har hävdat att de har hört dess rytande eller sett dess fotspår, men det finns ingen bekräftelse på att dessa observationer faktiskt är relaterade till Mokele-Mbembe. Många tror dock fortfarande på dess existens baserat på muntliga berättelser och legender som har förts vidare i generationer av människor som bor i regionen.