“Alvar, går du ut i boden och hämtar ved? Det är sista som mamma ropar till Alvar i från köket.

Jag tycker det är intressant med mystiska försvinnanden för ibland kan bara sitta klia sig i huvudet och undra hur folk kan försvinna på ett ögonblick utan ett spår. Kan de vara så att man blir bortförd av något väsen eller ett rymdskepp? Denna berättelsen om Alvar är just en sådan. Det finns folk som tror att att Alvar blivit bortförd av ett ufo. Vad tror du själv?

“Alvar, går du ut i boden och hämtar ved? ropar mamma till Alvar i från köket. Alvar Larsson, 13 år, svarar inte, men han kliver i sina träskor och tar på sig en grågröna vindtygsjacka. Alldeles för lite kläder för att gå ut den här råa ruggiga morgonen, det är bara ett par grader över nollstrecket. Men Alvar ska ju inte långt, vedboden ligger bara 20 meter från huset. På bilden här ovanför ser du bostadshuset i bakgrunden och vedboden i förgrunden.

Alvar grabbar vedkorgen i farten och går ut genom köksdörren. Och försvinner. Det är vid åttatiden på morgonen den 16 april 1967 som mysteriet Alvar tar sin början. Pojken försvinner utan ett spår från familjens ödsligt belägna gård på Sirkön i sjön Åsnen ungefär två mil söder om Växjö. Fallet var enormt omskrivet på sin tid. Hela Sverige undrade vad som hade hänt med Alvar – och trots att vi i dag vet en del av vad som hände är det fortfarande en gåta.

Då Alvar gått ut ropar mamma till familjens äldste son, som är 15, att han ska gå upp och komma ner och äta frukost. Familjens femåring är med pappa i ladugården. När Alvar inte kommer in igen börjar familjen undra. Han måste hinna att äta frukost och byta till finare kläder, han ska ju iväg till högmässan i Urshults kyrka som alla andra konfirmander. Först söker familjen själv runt gården, sedan kommer grannarna och hjälper till och vid halv tvåtiden på eftermiddagen ringer Alvars far till polisen. En skallgångskedja organiseras, ön finkammas i en hel vecka, det kan därmed betraktas som otroligt att pojken skulle ha förolyckats och legat död i terrängen. Stränderna och närliggande öar granskas, sjön söks av med båtar.

Alvar är som uppslukad av jorden. Vad kan ha hänt?

Har Alvar rymt? Det var en omvittnat lugn grabb som inte tidigare visat sådana tendenser. Saker kan ändra sig snabbt i hans ålder, men hans sparpengar och hans cykel var kvar hemma och han hade som sagt alldeles för lite kläder på sig för att vara ute i det rådande vädret.

Har Alvar blivit kidnappad? Bilar var inte vanliga på Sirkön vid den här tiden, en främmande bil hade med största säkerhet väckt uppmärksamhet. Alvars mor sa att hon skulle ha hört om något motorfordon kommit nära gården. Och att kidnappa en 13-åring till fots eller på cykel låter sig inte göra

Har Alvar drunknat? Hemgården ligger en kilometer från vattnet och öns stränder är långgrunda. Alvar kunde inte simma och han var rädd för vatten. Olycksteorin förutsätter att pojken, som bara hade en timme på sig innan han skulle vara redo för kyrkan, i träskor och vindjacka, hade valt att gå en kilometer i den isande vinden för att på något sätt ha tagit sig ut på sjön för att där ramla i vattnet och drunkna. Om Alvar halkat vid strandkanten och slagit i huvudet och drunknat skulle hans kropp ha hittats.

Dagar och månader blev till år, utan ett spår av Alvar

1978 öppnades en grav i Munkarp, efter att en kvinna tipsat polisen om att en släkting till henne hade gömt Alvars kropp där. Släktingen skulle ha haft den döde Alvar gömd vid ett sommarhus i två år och när en annan äldre släkting begravdes skulle mannen ha gömt Alvars kropp under granriset i bottnen på den uppgrävda graven. Pressuppbådet var enormt vid gravöppningen, men man grävde förgäves. Tipset var falskt

Efter 15 år kommer så till slut den grymma bekräftelsen på att Alvar mötte döden i alldeles för unga år. Fredagen den 5 november 1982 klockan 12.15 anmälde godsägaren XX till Polisen i Växjö, att han samma dag vid 11-tiden anträffat ett kranium från en människa på Lilla Klasö i sjön Åsnen, Skallbenet är illa medfaret och har ett stort hål i nacken.

Lilla Klasö i sjön Åsnen, där kraniet anträffades. är beläget i en obebodd ögrupp om tre öar, ca 4,5 km söder om gården  Ön har en oval form i riktning ungefär söder- norr. Den har en längd av ca. 150 meter och en bredd av ca. 75 meter.

Det anträffade kraniet låg i en större öppning i den norra delen av ön. Det låg på en lövbädd. Genom det fanns avlagringar jord inne i kraniet så ger detta tecken att kraniet tidigare legat nedbäddat i markvegetation.– Kraniet har flyttats ganska nyligen till den plats där det hittades i fredags. Kraniet vilade på en bädd av löv som fallit nu i höst. Men var kraniet ursprungligen legat vet vi inte. Det har i varje fall inte varit i närheten av fyndplatsen, kraniet var bevuxet med mossa och på fyndplasten växer ingen mossa, sa kommissarie Lennart Johansson vid Växjöpolisen till TT efter fyndet.

Anledningen till att kraniet vid anträffandet låg öppet kan vara att rävar, som markägaren planterat in på öarna, flyttat på kraniet. Trots noggranna undersökningar av Klasö och omgivande öar och vatten hittar man inga fler kroppsdelar eller några andra spår.

I samband med helikopterspaning över öarna torsdagen den 11 november 1982 iakttogs några vita föremål i vattnet ca. 50 meter norr om Stora Klasö. Vid den företagna undersökningen på platsen påföljande dag visade det sig att de vita föremålen var krossat termoglas. Vad gjorde termoglas där?

Hur har Alvar Larssons skallben hamnat på Klasö? Det låg där precis som om någon släppt ner det från skyn, och kanske var det just det som hade hänt. En teori är att kroppen legat någonstans på land och sönderfallit,  och att en stor rovfågel tagit det mossbelupna kraniet i sina klor och släppt ner det på Klasö. Det låter väldigt osannolikt i mina öron, men jag är ingen expert på fåglar.

Alternativet att kraniet placerats där av människohand är fruktansvärt makabert, men kriminalhistorien har många exempel på mördare som flyttat runt sina offer och delar av dessa i åratal efter döden.

Har kraniet kommit dit av naturens krafter, som vågor och isar och vind, kanske med hjälp av vilda djur? Det förutsätter att kroppen först legat på land en längre tid, tillräckligt länge för att brytas ner tills bara skelettet återstår och för att kraniet därefter ska hinna bli mossbevuxet. I något skede ska kraniet ha lossnat från kroppen, för att senare hamna i vatten och föras iland på Klasö. Och det kan vad jag förstår inte ha legat i vattnet speciellt länge, eftersom mossan fanns kvar. Jag vet inte om en sådan nedbrytning och förflyttning land-vatten-land rent praktiskt kan ske på tolv år, men det känns som en väldigt komplicerad händelsekedja.

Det är de tre alternativen jag kan se: fågel, människa eller naturkrafter. Jag vet inte vilket som är mest troligt. Och var finns resten av kroppen? Har huvudet lossnat av naturliga orsaker, eller har pojken blivit styckad?

Vad hände med Alvar Larsson? Jag tror att lösningen finns i pojkens absoluta närhet, antingen inom familjen eller i grannskapet. Jag tror inte att Alvar var omgiven av kallblodiga mördare, snarare tror jag att det var ett misstag. Dessutom var det ingen utom familjen som såg Alvar på söndagen, vilket stöder teorin att lösningen finns inom familjen.

Det är det sannolika, men ibland händer det osannolika. Det kanske var så att ondskan kom till Sirkön den här söndagsmorgonen. Kanske kom det ändå en bil…

Källa:Mysteriblogg