Hessdalens eldar i Norge är av okänt ursprung. De dyker upp både på dagen och på natten, och verkar flyta genom och ovanför dalen. De är vanligtvis ljusa vita, gula eller röda och kan dyka upp över och under horisonten. Fenomenets varaktighet kan vara några sekunder till långt över en timme. Ibland rör sig ljusen med enorm hastighet. vid andra tillfällen verkar de svaja sakta fram och tillbaka. Vid ytterligare andra tillfällen svävar de i luften.

Ovanliga ljus har rapporterats i regionen sedan åtminstone 1930-talet.Särskilt hög aktivitet inträffade mellan december 1981 och mitten av 1984, då ljusen observerades 15–20 gånger i veckan, vilket lockade många övernattande turister.Från och med 2010 hade antalet observationer minskat, med endast 10 till 20 observationer per år.