Det fanns en gång en spöke som bodde inuti huvudet på en ung kvinna. Spöket hade alltid varit där, men det hade aldrig varit till någon större belastning för kvinnan. Hon hade lärt sig att leva med det och det hade till och med blivit en del av hennes vardag.


Men en dag började spöket att bli allt mer påträngande och krävande. Det ville ha hennes uppmärksamhet och började skapa oro och ångest inuti henne. Hon försökte ignorera det, men det blev bara värre.

En dag beslutade hon sig för att ta kontroll över spöket. Hon tänkte att hon inte skulle låta det stjäla hennes glädje och livsglädje. Så hon satte sig ner och började prata med spöket.
Spöket visade sig vara en del av hennes egen personlighet som hon hade döljt undan för länge sedan. Det var hennes rädslor och oro som hon hade försökt ignorera, men nu hade de tagit form som ett spöke inuti hennes huvud.

Genom samtalet med spöket insåg hon att hon behövde släppa sin rädsla och oro och acceptera dem som en del av sig själv. När hon gjorde det, försvann spöket och hon kände en enorm lättnad och frihet.
Slutet visade sig vara en vändpunkt för henne. Hon insåg att spöket hade varit en del av hennes egen resa och hade hjälpt henne att bli starkare och mer självsäker. Nu kunde hon se framåt mot en ljusare framtid utan rädslor och oro.