Under begravningar citeras ofta uttrycket “Av jord är du kommen, till jord skall du åter varda”, vilket innebär att människan en dag återvänder till jorden. Men för dem som vill återgå till jorden snabbare och på ett mer miljövänligt sätt, så finns nu möjligheten att kompostera sig själv.

Processen fungerar genom att man placerar kroppen i en speciell låda där man lägger saker som påskyndar nedbrytningen. När kroppen har brutits ner, vilket tar mellan åtta och tolv veckor, kan de närstående få jorden för att använda den i sin trädgård.

Detta är ett alternativ till traditionella begravningar där kroppen antingen kremeras eller begravs i en kista. Det anses vara en mer miljövänlig process, eftersom den inte kräver stora mängder energi eller råvaror.

Det är viktigt att notera att detta inte är en accepterad begravningsmetod i alla länder och det är upp till varje individ och deras familj att bestämma om de vill använda denna metod. Men för dem som är intresserade av att minska sin miljöpåverkan och återgå till jorden på ett snabbare sätt kan detta vara ett alternativ att överväga.