Mitt i regnperioden i den sydindiska delstaten Kerala föll regnet rött. Det var som om himlen öppnade sig och lät en skur av blodliknande regn falla över delstaten. Invånarna var chockade och rädda för vad som kunde ha orsakat detta mystiska fenomen.

Det första tecknet på det märkliga regnet var en mörkröd fläck på en vägg i ett hus. Invånarna i området trodde först att det var en kraschad drönare eller någon form av kemisk spill. Men snart insåg de att det var något annat som orsakat det röda regnet som föll över Kerala.

Människor gick ut på gatorna och tittade på det röda regnet, som fallit i stora mängder. Det var inte bara rött, utan även brunaktigt och orangerött. Många undrade vad som orsakade det mystiska fenomenet och började spekulera om möjliga orsaker.

En av de första teorierna som framfördes var att det röda regnet var ett resultat av en meteorit som hade kraschat i närheten av Kerala. Detta förklarade färgen på regnet och att det var något som hade hänt uppe i atmosfären.

Men det var inte alla som var övertygade om att en meteorit var orsaken. Andra trodde att det kunde ha varit en vulkanisk utbrott eller en annan form av naturkatastrof. Flera forskare och experter samlades för att undersöka det mystiska fenomenet och försöka hitta en förklaring.

Det visade sig att det röda regnet i Kerala inte var en ensam händelse. Tidigare under året hade liknande regn fallit över delstaten, och det hade också rapporterats om rött regn i andra delar av världen. Men vad var det som orsakade det?

Efter flera veckors undersökning och analys kom forskarna fram till en teori som skulle chockera världen. Det röda regnet var faktiskt orsakat av liv.

Forskarna upptäckte att det röda regnet innehöll en stor mängd mikroskopiska celler som inte kunde identifieras. Dessa celler visade sig vara av organiskt ursprung, vilket betydde att de var livsformer. Men ingen kunde säga varifrån de kom.

Forskare från hela världen samlades för att undersöka de mystiska cellerna. De var röda, runda och hade inga kända likheter med något annat känt livsform. Genom DNA-tester försökte forskarna att hitta en koppling mellan dessa celler och andra kända livsformer. Men resultaten var förvirrande och det var svårt att hitta en exakt matchning.

Det röda regnet i Kerala hade nu blivit en global sensation, och människor från hela världen undrade vad som skulle hända härnäst…